Workshop výroby kalimby – dospelí & staršie deti

Celodenný pracovný workshop, na ktorom zažijete, aké je to byť tvorcom hudobných nástrojov.

Prejdete si celý proces výroby a vyrobíte si vlastnú kalimbu – zhotovenú vašimi rukami.

Workshop výroby kalimby – pre rodiny

Hravý pracovný workshop určený pre deti v sprievode rodičov.

Doprajte si spomaliť, poliečiť ruky i myseľ prácou a ako pridanú hodnotu strávite hodnotný čas v prítomnosti svojho dieťaťa.

Workshop intuitívnych hier s pohybom, hudbou a tichom

Zmyslové hry zapájajúce sluch, zrak, hmat aj hru na kalimbu.

Hra, ktorá uvoľňuje, a zároveň vzdeláva – rozvíja jemnú motoriku, hudobné cítenie a podporuje sociálne vzťahy v skupine.

„Výchovný koncert“ – ponuka pre materské školy, školy a CVČ

Rozprávanie o ceste k hudbe.
Ako vlastne začať s hudbou.

Je možno hrať hudbu bez hudobných teórií?
Ako podporiť v deťoch a aj v nás dospelých hravosť a radosť z hry.

Našou ideou je prispievať k celostnému rozvoju osobnosti človeka. Skúmame naše zmysly, farby, tvary, zvuky, pohyb, materiál a ich vplyv na rozvoj kognitívnych schopností človeka.
Špeciálnu pozornosť venujeme hudbe a jej terapeutickému vplyvu na človeka. Fascinujú nás intuitívne hudobné nástroje, na ktorých dokáže zahrať aj absolútny nehudobník. Zaujíma nás ich využite v didaktickom, vzdelávacom a terapeutickom priestore.
Našim poslaním je umožniť zážitok z hudby cez vlastné ruky skutočne každému človeku, a to hlavne prostredníctvom vzdelávacích aktivít, zážitkových podujatí, v oblasti pedagogiky, hudby, maľby a ďalších oblastí umeleckého spektra.

Ak máte záujem o workshop vo vašom meste/ škole/ škôlke/centre… napíšte nám a spoločne vytvoríme workshop pre vás na mieru.