WORKSHOPY JAR/LETO

APRÍL

17.4. Lesný Klub, Banská Bystrica
28.4. Teambuilding pre pracovný tím ZŠ Valaská

MÁJ

9-10.5. Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých, vzdelávanie
18-19.5. Hraji si nebo se učím? Jak rozvíjet kreativitu s pedagógom Johanom Ahlbomom, vzdelávanie
21.5. MŠ Polomka

JÚN
3.6. Workshop Ako na Kalimby, práca s kalimbami – pre pedagógov, MŠ Bublinka, Liptovský Mikuláš


voľné termíny máme 6/7.6 & 17.-27.6.